HueWACO cấp nước an toàn - an ninh nước- thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

HueWACO cấp nước an toàn - an ninh nước- thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra vào ngày 27-28/11/2020 tại TP.HCM, ngày 27/11/2020, HueWACO tham dự Hội thảo với chủ đề “An ninh nguồn nước đảm bảo cấp nước an toàn do Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) phối hợp với Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức.