Công ty Cổ phần Nước Sạch Quảng Trị

Công ty Cổ phần Nước Sạch Quảng Trị tiền thân là Xí nghiệp nước Ðông Hà được thành lập ngày 14/7/1977.

Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, của Chính phủ nước Việt Nam và sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế thông qua các chương trình, dự án, Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu vươn lên nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ngày càng tăng cả khối lượng và chất lượng. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các nhà máy cấp nước (NMN) cấp nước bổ sung cho Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn Ái Tử, thị trấn Gio Linh, Cửa Việt, Hải Lăng, Cam Lộ, Bến Quan, Hồ Xá, Khe Sanh, Lao Bảo. Đến năm 2008 tổng công suất cấp nước của công ty được nâng lên 49.500 m3/ngày-đêm. Nhờ vậy tất cả các vùng bị thiếu nước, nguồn nước bị ô nhiễm nặng bởi chiến tranh đã được cấp nước sạch, các trung tâm huyện, thị trong tỉnh đều có Nhà máy sản xuất và cấp nước sạch ổn định.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tế, cùng với sự phát triển ở các đô thị, nhiều người dân ở các khu vực xa trung tâm, vùng ven đô nhất là dân nghèo, những người có thu nhập thấp vẫn chưa có điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, kế hoạch phát triển 5 năm (2010-2015), định hướng đến năm 2020, công ty dự kiến xây mới và nâng cấp một số nhà máy cấp nước với tổng công suất tăng 22.000 m3/ngày-đêm. Trong đó, cải tạo NMN Tân Lương Đông Hà, nâng cấp NMN thị xã Quảng Trị lên 13.500 m3/ngày-đêm, NMN Lao Bảo lên 6.000 m3/ngày-đêm; xây mới NMN Cửa Việt có công suất 2.000 m3/ngày-đêm, NMN Cửa Tùng có công suất 5.000m3/ngày-đêm, NMN Mỹ Chánh có công suất 2.000 m3/ngày-đêm; mở rộng mạng lưới cấp nước đến các vùng nông thôn. Cùng với đó, sản lượng nước hàng hoá và khách hàng tăng trưởng trên 10%/năm, phấn đấu đến năm 2015 có 90% dân số nông thôn tỉnh Quảng Trị được sử dụng nước sạch.

Thực hiện chương trình Quốc gia về chống thất thoát, thất thu nước sạch, công ty đã tập trung, huy động mọi nguồn lực cho hoạt động này: thành lập bộ phận chuyên trách chống thất thu, thất thoát; xây dựng sổ tay hướng dẫn ghi, thu một cách khoa học, phù hợp và đảm bảo chính xác; áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vào việc xây dựng và quản lý hệ thống mạng cấp nước. Mục tiêu hàng năm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm bình quân 1%/năm.    

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng cũng như tổ chức các hoạt động truyền thông, công ty đã tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của tài nguyên nước, tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này và góp phần giữ gìn môi trường trong sạch trong cộng đồng. Đồng thời cải thiện điều kiện và chất lượng cuộc sống, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

 

02 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Điện thoại: 0848 977 774

Email : qtwaco@gmail.com


Tin tức liên quan khác