Hội nghị Ban chấp hành Chi hội năm 2022 tại Đà Nẵng

Ngày 21/5, tại Đà Nẵng, Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung- Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Chi hội năm 2022.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng; ông Trương Công Nam- Phó Chủ tịch Hội CTN Việt Nam- Chủ tịch Chi hội cùng 50 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc Chi hội cấp thoát nước miền Trung- Tây Nguyên.

Lãnh đạo và các hội viên đến tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Công Nam- Phó Chủ tịch Hội CTN Việt Nam- Chủ tịch Chi hội cho biết trong 2 năm 2020- 2021, tình hình hoạt động của Chi hội và các hội viên gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị vẫn đảm bảo CNAT, an ninh nước, đồng hành trong công tác phòng chống dịch bênh COVID 19.

Ông Trương Công Nam- Phó Chủ tịch Hội CTN Việt Nam- Chủ tịch Chi hội báo cáo tổng kết hoạt động chi hội năm 2020- 2021

Theo đó, ngoài việc đảm bảo hoạt động SXKD, các đơn vị đã xây dựng phương án cấp nước ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ, đồng hành cũng địa phương phòng chống dịch COVID 19 và miễn giảm, hỗ trợ tiền nước với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, TS. Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò của Chi hội Cấp thoát nước miền Trung- Tây Nguyên và các hội viên  đã luôn đồng hành cùng Hội cấp thoát nước Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp thoát nước.

TS. Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo

Dịp này, các đại biểu cũng đã thông qua quyết định sát nhập Chi hội cấp nước miền Trung- Tây Nguyên và Chi hội thoát nước miền Trung- Tây Nguyên thành Chi hội cấp thoát nước miền Trung- Tây Nguyên

Tại hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận để đưa các hoạt động của chi hội ngày càng đạt hiệu quả cao nhất. Để chuẩn bị cho Đại hội Chi hội cấp thoát nước miền Trung- Tây Nguyên dự kiến được tổ chức vào tháng 7, hội nghị cũng đã kiện toàn BCH chi hội gồm: 1 chủ tịch, 9 phó chủ tịch và BCH gồm 39 đồng chí. Theo đó, ông Hồ Hương- Chủ tịch HĐQT công ty CP Cấp nước Đà Nẵng là Chủ tịch chi hội lâm thời; ông Lê Quang Minh- Chủ tịch HĐQT HueWACO là 1 trong 9 Phó chủ tịch chi hội và ông Trương Công Hân- Tổng Giám đốc HueWACO là UV BCH Chi hội cấp thoát nước miền Trung- Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022- 2024.

Ông Lê Quang Minh- Chủ tịch HĐQT HueWACO tham gia thảo luận tại Hội nghị


Tin tức liên quan khác